Títol La Tieta Patch
Màquina de cosir confeccionant